Activiteiten

Zien is snappen

Voor leerkrachten van anderstalige leerlingen van groep 1 t/m 4 (en oudere kinderen als het om nieuwkomers gaat)

Zien is snappen is een visuele handleiding voor taalonderwijs, die je naast reguliere taalmethode kunt inzetten. Het boek bevat veel foto’s van lessen in de praktijk en materialen die u kunt gebruiken. Daarnaast biedt het boek praktische informatie met oefeningen en aanbiedingsvormen voor bijvoorbeeld verkleinwoorden, werkwoorden en klanken en letters.

Zien is snappen geeft u een handreiking hoe u leerlingen onder meer de volgende Nederlandse taalverschijnselen kunt onderwijzen:

  • de lidwoorden een, de en het
  • zinnen
  • aanwijzende voornaamwoorden
  • samenstellingen
  • verbuigingen en vervoegingen
  • de verschillende er’s (plaats-er, tel-er)
  • klanken en letters

U maakt daarbij gebruik van:

  • heel eenvoudige visuele middelen, zoals symbolen voor klanken en kleuren voor betekenis

  • gebaren die staan voor een structuur, zoals een vingergebaar voor het gebruik van lidwoorden of voor woorden in een zin; de armen kruisen voor de veranderingen van een scheidbaar samengesteld werkwoord

 

Coöperatieve leerstrategieën

Coöperatieve leerstrategieën komen in elke activiteit van Zien is snappen terug. De gevarieerde werkvormen helpen de leerlingen om de stap te maken van ‘op groepsniveau bezig zijn’ naar ‘zelf leren toepassen’.

activiteiten

sm twitter sm pinterest

Partners

NT2-onderwijs is een gezamenlijk project van: partner bazalt partner hco partner rpcz
© Bazalt Groep