Nieuws

Leren van ervaringen Haagse pilot NT2-proof

De Haagse scholen Springbok, IKC Bamboe en de Koningin Beatrixschool zijn NT2-proof!

“NT2-proof heeft het schijnbaar onmogelijke mogelijk gemaakt. Kinderen met een niet-Nederlandstalige achtergrond kunnen met NT2-proof aantoonbaar optimaal leren begrijpend te lezen!”, zegt directeur Rebecka Buter.

Op 24 februari vierde De Springbok feest. Na drie jaar aanpassen van de methodes en implementeren van de methodiek Zien is snappen en coöperatieve leerstrategieën heeft de school haar onderwijs nu goed ingericht op NT2-leerlingen. Ook IKC Bamboe en de Koningin Beatrixschool namen deel aan de pilot Nt2-proof die nu na drie jaar is afgerond. 

De afronding van het 3-jarig pilot project is niet alleen reden tot feest, maar ook aanleiding voor een vervolg: het delen van ervaringen met andere scholen. 

Speciale uitgave NT2-proof

In een speciale uitgave blikken de scholen terug op het traject. Alle scholen in Den Haag ontvangen deze uitgave per post. Het magazine is ook online te downloaden.

omslag NT2 proof magazine


Bijeenkomsten voor scholen: kennisdeling Taal de hele dag door

De gemeente Den Haag wil de opgedane kennis uit de pilot in samenwerking met HCO en Sardes met andere scholen delen. Op zes avonden (mei-november 2017) zullen films uit de lespraktijk worden getoond. Met concrete les tips gaat u de volgende dag weer aan het werk. Bekijk het overzicht van data en thema's van de bijeenkomsten Taal de hele dag door en meld uzelf aan!

Wilt u ook een NT2-traject aangaan, neem contact op met een van onze NT2-experts.

activiteiten

sm twitter sm pinterest

Partners

NT2-onderwijs is een gezamenlijk project van: partner bazalt partner hco partner rpcz
© Bazalt Groep